برچسب: مطلوبیت
2 مطلب

مطلوبیت در اقتصاد؛ چهره معشوق یا گوشت ‌مرغ؟

نظریه انتخاب مشتری و نوسان بی‌پایان قیمت‌ها