جهش اجاره مسکن سفره خانوار را کوچک کرد

مردم از وضعیت زندگی خود پس از افزایش اجاره‌بهای مسکن سخن می‌گویند. از ناهمخوانی حقوق‌ودستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی. یکی از امرار معاش با دریافتی یارانه سخن می‌گوید و دیگری از حذف میوه از سبد خوراکی خانوار.

این مطلب را به اشتراک بگذارید