افزایش حد آستانه معاملات مناطق آزاد تجاری

افزایش حد آستانه معاملات مناطق آزاد تجاری

بر اساس مصوبه دولت آستانه معاملاتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی افرایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور حد نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری و صنعتی را ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شده آمده است: هیات وزیران در جلسه 1398/11/6 به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ 1398/7/30 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372 ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 15909/ت48217ک مورخ 1392/1/31 برای سال 1398 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ 400 میلیون ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

پیشتر معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1391 کمتر از مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال؛

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند و معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک تقسیم می‌شوند.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند