انرژی باد خزر جای سوخت فسیلی در مازندران را می‌گیرد؟

انرژی باد خزر جای سوخت فسیلی در مازندران را می‌گیرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: مقدار استفاده از امواج دریای خزر نیاز به تحقیقات داشته تا از لحاظ اقتصادی بررسی شود که استفاده از امواج باد چقدر در مصرف انرژی ما به صرفه خواهد بود.

فاطمه کاردل  با بیان اینکه انرژی از سوخت فسیلی روزی به پایان می‌رسد و باید به دنبال جایگزین آن باشیم، اظهار کرد: می‌توان از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی، آبی و بادی در صورت امکان انرژی امواج به جای سوخت‌های فسیلی بهره گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز،کاردل با اشاره به اینکه برخی از انرژی‌ها مانند آب تجدیدپذیر نیستند، تصریح کرد: به دلیل کمبود منابع آبی و قرار گرفتن کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک، بیشتر انرژی خورشیدی در اختیار ما است و انرژی بادی کمتر داریم.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژی بادی نیاز به شناسایی منطقه خاصی داشته و انرژی امواج به امواج‌های قوی نیاز دارد تا انرژی مورد نیاز از آن بهره برداری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه هنوز در ایران استفاده از انرژی امواج استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان داده که امواج کافی نیست یا هزینه اقتصادی بالایی برای به کارگیری آن نیاز است، بنابراین می توان از منابعی بهره گرفت که هزینه اقتصادی به صرفه ای داشته باشد و هیچ وقت نیز تمام نشود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انرژی خورشیدی بهترین گزینه برای کشور است، بیان کرد: امواج خزر می‌تواند بخشی از انرژی سواحل را تامین کند اما کافی برای پوشش دادن کل منابع استان نیست چرا که آنقدر امواج بلند در دریای خزر نداریم که تولید انرژی بالا داشته باشد.

کاردل تاکید کرد: مقدار استفاده از امواج دریای خزر نیاز به تحقیقات داشته تا از لحاظ اقتصادی بررسی شود که استفاده از امواج باد چقدر در مصرف انرژی ما به صرفه خواهد بود؛ به طور مثال انگلیس از امواج دریایی خود برای ایجاد بزرگترین مزرعه انرژی بهره برداری کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: سواحل غیر از امواج، باد قوی نیز دارد و ایجاد مرزعه انرژی در نزدیکی سواحل می‌تواند استفاده بهینه از امواج باد باشد و بیشترین چالش پیش رو، انجام مطالعات اولیه و بودجه است.

وی با بیان اینکه برای تبدیل انرژی باد و ساخت مرزعه نیاز به بودجه لازم داشته تا تبدیل انرژی قابل بهره برداری باشد، افزود: ایجاد انرژی تجدید پذیر نیازمند صرف هزینه اولیه است؛ کار تحقیقاتی در مازندران شروع شده اما اینکه به مرحله اجرا برسد، هنوز خبری نیست.

 

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند