از ورود تا خروج مرغ در یک بازار عمده فروشی (گزارش تصویری)

از ورود تا خروج مرغ در یک بازار عمده فروشی (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری، بازار فروش عمده مرغ بهمن تهران را مشاهده می‌کنید که با سه طیف تقاضا کننده مواجه است؛ یکی مردم یا همان مصرف‌کننده نهایی، دیگری مغازه‌داران و در نهایت دلالان و واسطه ها.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، بازار فروش عمده مرغ بهمن تهران را مشاهده می‌کنید که با سه طیف تقاضا کننده مواجه است؛ یکی مردم یا همان مصرف‌کننده نهایی، دیگری مغازه‌داران و در نهایت دلالان و واسطه ها. (عکس ها از شکیبا شیرازی)

ورودی بازار عمده فروشی مرغ در میدان بهمن.
در این بازار مرغ را به صورت عمده می‌فروشند.
کارگران ماشین های حامل را از مرغ خالی می‌کنند.
کارگران ماشین های حامل را از مرغ خالی می‌کنند.
کارگران ماشین حامل مرغ را می شویند.
برخی از کارگران بازار مرغ وظیفه پیاده کردن بار از کامیون و جا به جا کردن مرغ ها را دارند.
برخی از کارگران بازار مرغ وظیفه پیاده کردن بار از کامیون و جا به جا کردن مرغ ها را دارند.
برخی از کارگران بازار مرغ وظیفه پیاده کردن بار از کامیون و جا به جا کردن مرغ ها را دارند.
برخی از کارگران بازار مرغ وظیفه پیاده کردن بار از کامیون و جا به جا کردن مرغ ها را دارند.
این بازار چندین سرد خانه برای نگهداری از مرغ ها دارد.
این بازار چندین سرد خانه برای نگهداری از مرغ ها دارد.
این بازار چندین سرد خانه برای نگهداری از مرغ ها دارد.
در این بازار افرادی وظیفه جا به جایی مرغ ها را دارند.
کارگران بازار مرغ وظیفه پیاده کردن بار از کامیون و جا به جا کردن مرغ ها را دارند.

 

در این بازار برخی به دنبال پرسیدن قیمت و برخی به دنبال خرید هستند.

 

مرغ ها به صورت عمده هم به فروش می رسند.

 

 

مرغ ها به صورت تک فروشی هم به فروش می رسند.

 

همه ی مرغ های موجود در بازار، به دست مردم نمی رسند و یکی از خریداران اصلی آن دلالان هستند.
همه ی مرغ های موجود در بازار به دست مردم نمی رسند و یکی از خریداران اصلی آن دلالان هستند.
بعضی از مغازه های بازار بهمن ترجیح می‌دهند فعالیت کمتری داشته باشند.

 

قیمت مرغ در بازار بهمن به کیلویی 11 هزار تومان رسید.

 

در این بازار برخی هم به دنبال یافتن دورریز‌های مرغ هستند.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند