اکسکوینو

رئیس صندوق ملی مسکن معرفی شد

تجارت نیوز

طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مسعود رهنما رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن شد.

به نقل از تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حکمی، مسعود رهنما را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی به مسعود رهنما آمده است: با عنایت به صورتجلسه هیات امنا صندوق ملی مسکن با شماره ۳۴۸/۱۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به استناد ماده (۱۰) اساسنامه صندوق به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «عضو هیات عامل» و به استناد ماده (۱۳) اساسنامه صندوق به مدت ۲ سال به عنوان «رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت مردمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند