در بهار امسال رخ داد:

رشد چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

رشد چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای کل مناطق شهری کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته بیش از هفت درصد و به همین ترتیب پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران بالغ بر 30 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بنا به اعلام بانک مرکزی در بهار سال جاری از کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده 9.1 درصد به شهر تهران، 20.7 درصد به شهرهای بزرگ و 70.1 درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داده شده است.

آمارها نشان می‌دهد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای کل مناطق شهری کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته بیش از هفت درصد و به همین ترتیب پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران بالغ بر 30 درصد افزایش یافته است.

طی سال‌های 1387 تا 1396 آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد بیشترین مجوز برای ساخت ساختمان طی سال‌های 1389 تا 1391 داده شده که عمده آن مربوط به طرح مسکن مهر بوده است.

بررسی آمارهای 10 ساله نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1394 مجوزهای ساخت ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌ها روند نزولی داشته و از 191.3 هزار فقره به 101.5 هزار فقره رسیده است؛ اما این روند طی سه سال اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از 101.5 هزار فقره پروانه صادر شده برای کل مناطق شهری در سال 1394 به 118.6 هزار فقره در سال گذشته رسیده است.

در بهار سال جاری نیز 32.8 هزار فقره پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که سه هزار فقره از آن به شهر تهران تعلق دارد. افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای تهران در بهار امسال نسبت به دیگر مناطق شهری با رشد بیشتری مواجه شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند