تجارت‌نیوز برررسی کرد:

بازدهی سکه طلا در بهار پارسال چقدر بود؟

بازدهی سکه طلا در بهار پارسال چقدر بود؟

در بازار سکه سه ماهه نخست سال گذشته، سکه امامی با 59 درصد بیشترین و سکه گرمی با 16 درصد کمترین رشد قیمتی را ثبت کردند. آیا روند در بهار سال جاری نیز تکرار می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در بین انواع سکه تمام بهار آزادی، سکه امامی، سکه نیم، سکه ربع و سکه گرمی؛ بیشترین رشد قیمتی در بهار سال گذشته از آن سکه امامی و کمترین از آن سکه گرمی بود. اما قیمت سکه دقیقا چه روندی در بهار سال گذشته داشت؟

سکه امامی در روز دوم فروردین ماه سال گذشته، کار خود را از نرخ یک میلیون و 621 هزار تومان آغاز کرد.

این سکه تا میانه اردیبهشت ماه روند صعودی داشت، اما در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه به کانال دو میلیون تومان جهش کرد و تا روز اول خرداد ماه به مدت دو هفته در حال نوسان بین کانال دو میلیون تومان و یک میلیون و 900 هزار تومان بود، تا این که از روز یکم خرداد ماه بدون برگشت وارد کانال دو میلیون تومان شد و تا روز آخر بهار روند صعودی خود را حفظ کرد.

سکه امامی در نهایت بهار را با 961 هزار تومان افزایش، روی نرخ دو میلیون و 582 هزار تومان که بالاترین نرخ این سکه در سه ماهه ابتدایی سال گذشته بود به پایان رساند.

روند نیم سکه در بهار پارسال

نیم سکه رده دوم را در بین متورم‌ترین‌های بازار سکه به خود اختصاص داد و 54 درصد افزایش قیمت کرد.

قیمت نیم سکه در روز پنجم فروردین ماه سال 1397 که بازارها باز شد معادل 810 هزار تومان بود و تا نیمه بهار زیر نرخ یک میلیون تومان نوسان کرد، تا این که در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه که انواع سکه جهش قیمتی را تجربه کردند، دچار رشد قیمت شد و وارد کانال یک میلیون تومان شد.

پس از گذشت دو روز مذکور دوباره به زیر رقم یک میلیون تومان برگشت اما ثابت نماند و تا روزهای ابتدایی خرداد ماه بین کانال یک میلیون و کانال 900 هزار تومان نوسان کرد.

نیم سکه از سومین روز خرداد ماه سال گذشته تا روز آخر خرداد ماه شیب افزایشی خود را ادامه داد. نیم سکه روز 31 خرداد ماه یک میلیون و 248 هزار تومان قیمت خورد. این نرخ نسبت به روزهای ابتدایی بهار سال گذشته 438 هزار تومان بیشتر بود.

سومین رده پربازده‌ترین در بازار سکه بهار سال گذشته، از آن سکه تمام بهار آزادی با 50 درصد رشد است.

قیمت سکه تمام بهار آزادی در روز پنجم فرودین ماه سال گذشته معادل یک میلیون و 610 هزار تومان بود و در پایان بهار یعنی روز 31 خرداد ماه با 805 هزار تومان افزایش (معادل 50 درصد) به رقم دو میلیون و 415 هزار تومان رسید.

این سکه از ابتدای بهار تا میانه اردیبهشت ماه سال گذشته روند صعودی داشت، تا جایی که در دو روز 15 و 16 اردیبهشت ماه وارد کانال دو میلیون تومان شد. اما این افزایش ادامه پیدا نکرد و به کانال یک میلیون تومان بازگشت.

روند نوسانی قیمت سکه بهار آزادی تا پایان هفته اول خرداد ماه ادامه داشت تا این که در روز هفتم خرداد ماه دوباره وارد کانال دو میلیون تومان شد.

این صعود سکه بهار آزادی به بالای نرخ دو میلیون تومان بدون بازگشت بود و مسیر افزایشی را تا پایان خرداد ماه در پیش گرفت.

سکه در روز آخر بهار (31 خرداد ماه) سال گذشته، پرچم خود را روی قله دو میلیون و 415 هزار تومان گذاشت تا متقاضیان بازار سکه برای خرید آن 1.5 برابر قیمت سکه در روزهای ابتدایی بهار هزینه کنند.

چهارمین رده رشد قیمتی در بازار سکه در بهار سال 1397 به ربع سکه با 34 درصد رشد رسید، که در سه ماهه ابتدایی سال گذشته 179 هزار تومان به ارزش آن افزوده شد.

روند افزایش قیمتی ربع سکه، در روز 20 فروردین ماه تا کانال 600 هزار تومان پیش رفت، ولی یک روز بعد به کانال 500 هزار تومان بازگشت.

ورود جدی این سکه به بالای نرخ 600 هزار تومان از از هشتم خرداد ماه آغاز شد و تا پایان بهار به رقم قبلی بازنگشت. قرار گرفتن ربع سکه روی ریل افزایشی تا در پایان روز 31 خرداد ماه سال گذشته به روی نرخ 695 هزار تومان بسته شد.

کمترین افزایش قیمت را در بهار سال 1397، سکه گرمی با 16 درصد افزایش رقم زد.

قیمت این سکه در روز پنجم فروردین ماه 340 هزار تومان بود و با 55 هزار تومان افزایش در طول سه ماهه ابتدایی سال گذشته در روز 31 خرداد ماه به 395 هزار تومان رسید.

سکه گرمی تنها سکه‌ای است که قیمت ابتدایی و نهایی بهار سال گذشته در یک کانال است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند