تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

وام ۴۵۰ میلیونی با سند زمین/ چه کسانی مشمول این وام می‌شوند؟

وام ۴۵۰ میلیونی با سند زمین/ چه کسانی مشمول این وام می‌شوند؟

متقاضیان خرید طرح جهش مسکن می‌توانند از وام ساخت مسکن ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند. اما این وام فقط به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود و نه مردم. اما مردم چگونه می‌توانند خودشان وام ۴۵۰ میلیونی ساخت مسکن را بگیرند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در کنار وام جهش تولید، وام دیگری با نام وام ساخت مسکن خود مالکی پرداخت می‌شود که مبلغ آن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است. این یعنی وامی که به دارندگان زمین پرداخت می‌شود.

آنگونه که عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفته وام ساخت مسکن خود مالکی، مشابه وام طرح جهش تولید مسکن است و متقاضیان می‌توانند این وام ۴۵۰ میلیونی را از بانک مسکن یا سایر بانک‌ها بگیرند.

در طرح جهش تولید مسکن، قرار است دولت زمین را در اختیار انبوه سازان بگذارد و آنها برای متقاضیان خانه بگیرند. متقاضیان خرید خانه های طرح جهش مسکن می‌توانند وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیونی مسکن بگیرند. اما این وام در حالت عادی به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود و نه خود مردم.

اما اگر فردی زمین داشته باشد، می‌تواند روی سند زمین خود وام ۴۵۰ میلیونی ساخت مسکن بگیرد.

شرط پرداخت وام ۴۵۰ میلیونی مسکن

وام ۴۵۰ میلیونی طرح جهش مسکن، فقط به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود. اما افراد هم می‌توانند مستقیما برای دریافت این وام اقدام کنند. مشروط به اینکه بیشتر از دو واحد مسکونی بسازند.

به عبارتی هر فرد حقیقی می‌تواند وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومانی بگیرد. اما به چند شرط.

اول اینکه متقاضی دریافت وام باید زمین ساخت خانه را داشته باشد. دوم اینکه سند زمین باید به نام متقاضی دریافت وام باشد. شرط سوم این است که متقاضی دریافت وام مسکن، باید بیش از دو واحد مسکونی بسازد تا انبوه‌ساز تلقی شود و بتواند از وام ۴۵۰ میلیونی مسکن استفاده کند.

البته هر فرد برای گرفتن وام ۴۵۰ میلیونی ساخت مسکن باید بیش از دو واحد مسکونی بسازد که انبوه‌ساز تلقی شود اما فقط یک واحد آن را می‌تواند به نام خود ثبت کند.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار متقاضیان وام ساخت مسکن، در تهران ۴۵۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت می‌کنند. مبلغ این وام برای متقاضیان در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان، همچنین برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند