پورشه کارکرده؛ یک میلیارد تومان + عکس

پورشه کارکرده؛ یک میلیارد تومان + عکس

در این تصویر تجارت‌نیوز برچسب قیمت خودروی پورشه‌‎ کارکرده‌ای را ملاحظه می‌کنید که روی آن، قیمت بیش از یک میلیارد تومان درج شده است.

در این تصویر تجارت‌نیوز برچسب قیمت خودروی پورشه‌‎ کارکرده‌ای را ملاحظه می‌کنید که روی آن، قیمت بیش از یک میلیارد تومان درج شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند