اکسکوینو

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران

تجارت نیوز

بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب چهار و ۴.۳ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی آن در ژوئن سال گذشته (خرداد-تیر ۱۳۹۶) تغییر چندانی ندارد.

بانک جهانی در گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» که بعد از ظهر دیروز (شنبه) منتشر شد، اعلام کرد: انتظار می‌رود، نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران -دومین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)- به دلیل خنثی شدن کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی به بازارهای تامین مالی با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ درصد برسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک جهانی، همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۶ درصد تخمین زد که از پیش‌بینی قبلی این بانک ۰.۴ درصد کمتر است.

نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به ترتیب سه، ۳.۲ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی و اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی منطقه منا به شدت کاهش می‌یابد و از پنج درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ می‌رسد، اما در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با توجه به سیاست اصلاحات، کاهش تعدیلات مالی و افزایش فعالیت‌های منطقه‌ای بار دیگر افزایش می‌یابد.

بانک جهانی، تداوم تنش‌ها در منطقه، پایین بودن قیمت‌های نفت و موانع موجود بر سر راه فرایند اصلاحات را خطرات تهدید کننده رشد اقتصادی در منطقه منا برشمرد.

نرخ رشد اقتصادی جهان

بنا به پیش‌بینی بانک جهانی به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت، نرخ رشد اقتصادی جهان که در سال ۲۰۱۶ معادل ۲.۴ درصد بود، در سال ۲۰۱۷ به سه درصد افزایش می‌یابد و در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز به ترتیب به ۳.۱، سه و ۲.۹ درصد می‌رسد.

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا و پاسیفیک در سال ۲۰۱۷ را ۶.۴ درصد تخمین زد و اعلام کرد، بیشترین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ متعلق به این منطقه است.

این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی منطقه یاد شده در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به ترتیب ۶.۲، ۶.۱ و ۶ پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی آن تغییری ندارند.

 

منبع: ایمنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند