اکسکوینو
یک کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد:

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال 99 / آیا قیمت خانه گران می‌شود؟

تجارت نیوز

دل‌انگیزان می‌گوید: اگر افزایش قیمتی را برای مسکن در سال آینده بخواهیم متصور باشیم به نظر می‌رسد افزایشی کمتر از نرخ تورم باشد. درست است که افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین داشته‌ایم، اما مهم‌ترین حرف در این حوزه را تقاضا می‌زند.

مسکن در سال آینده چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟

سهراب دل‌انگیزان، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: در حوزه مسکن به نظر نمی‌آید در سال آینده افزایش قیمت شدید و محسوسی داشته باشیم. با اینکه پیش‌بینی افزایش قیمت آن‌چنانی برای ملک در سال آینده نمی‌شود اما به نظر می‌رسد با همین قیمت‌های موجود تعداد خرید و فروش افزایش پیدا کند.

وی ادامه می‌دهد: در سال 98 همزمان با افزایش قیمت شدید مسکن، مردم سردرگم شده بودند و پول نداشتند و نمی‌توانستند آن را تامین کنند. به این معنی که تقاضای خرید داشتند اما پولشان نمی‌رسید. پولی که در سال 98 چه از طریق وام یا هر محل دیگری توانسته بودند جمع کنند اما با افزایش قیمت‌ها باز هم کافی نبود.

دل‌انگیزان اضافه می‌کند: نظر می‌رسد که سال 99 سالی باشد که تقاضاها برای مسکن شروع شود و دولت و بانک مسکن هم بتواند وام‌های مسکن را تقویت کند. در نهایت در این حوزه به نظر می‌رسد مقدار فروش افزایش پیدا کند.

این کارشناس تاکید می‌کند: افزایش قیمتی نیز که در پایان امسال در حوزه مسکن به وجود آمد به نظر منطقی نمی‌آمد و به نظر می‌رسد همین مقدار افزایش قیمت نیز از بین برود و در سال 99 کاهش قیمت داشته باشیم. زیرا فایل‌های فروش بسیار زیاد بوده و فرد خریدار بسیار کم است.

وی در پایان تاکید می‌کند: با این حال اگر در مجموع افزایش قیمتی را برای مسکن در سال آینده بخواهیم متصور باشیم به نظر می‌رسد کمتر از نرخ تورم باشد. درست است که افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین داشته‌ایم، اما مهم‌ترین حرف در این حوزه را تقاضا می‌زند که در حال حاضر به نظر می‌رسد عرضه و تقاضا کنترل شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند