برچسب: معاون وزیر ارتباطات
6 مطلب

سیاستی برای افزایش قیمت اینترنت نداریم

قیمت مکالمات بین‌الملل ۲.۵ برابر شد

۱۰ توییت جریان‌ساز وزیر ارتباطات در سال ۹۷

قیمت مکالمات بین‌الملل کاهش می‌یابد؟