برچسب:

افزایش نقدینگی

1 مطلب

دولت خط قرمز خود را هم زیر پا گذاشت / افزایش تورم تقصیر دولت است؟