برچسب:

توافق چین و آمریکا

12 مطلب

آمریکا و چین به توافق رسیدند

آیا جنگ تجاری 18 ماهه به صلح می‌انجامد؟ / سایه مناقشات اقتصادی بر بازارهای جهانی

جزئیات توافق تجاری آمریکا و چین

سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور فرار کردند

یا توافق می‌کنیم یا بی‌خیال می‌شویم

چین و آمریکا وارد جزئیات توافق تجاری شدند