برچسب: توافق چین و آمریکا
7 مطلب

سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور فرار کردند

یا توافق می‌کنیم یا بی‌خیال می‌شویم

چین و آمریکا وارد جزئیات توافق تجاری شدند