برچسب: توافق چین و آمریکا
9 مطلب

آیا جنگ تجاری ۱۸ ماهه به صلح می‌انجامد؟ / سایه مناقشات اقتصادی بر بازارهای جهانی

جزئیات توافق تجاری آمریکا و چین

سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور فرار کردند

یا توافق می‌کنیم یا بی‌خیال می‌شویم

چین و آمریکا وارد جزئیات توافق تجاری شدند