برچسب:

علیرضا زالی

3 مطلب

شرایط در تهران به نقطه مطلوب نرسیده است / کارمندان از ماسک استفاده کنند

بازار تهران و پاساژهای مسقف همچنان تعطیل هستند

کرونا در تهران وارد مرحله پاندمی شده است