برچسب:

مرز ایران و ترکیه

6 مطلب

دیوار مرزی ایران و ترکیه به اتمام رسید؟

از سرگیری فعالیت مرزی ایران و ترکیه

آخرین وضعیت مرزهای ایران و ترکیه

3 مرز ایران و ترکیه همچنان بسته است / توقف 500 تریلی پشت مرز ایران و ترکیه