برچسب:

مستاجران

75 مطلب

چهار پیشنهاد وزیر برای حمایت از مستاجران

منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

ایران چقدر مستاجر دارد؟

مستاجران در حال ترک تهران هستند

رشد شدید اجاره‌بها و تشدید مشکلات اقتصادی

بازاری که مستاجران را نقره‌داغ می‌کند

رشد اجاره‌بها از اول تیر چقدر خواهد بود؟

دو نیمه متفاوت بازار مسکن

انتفاع دولت و مستاجران از حذف مالیات

چرا به مستاجران کرمانشاه کانکس داده نمی‌شود