موضوعات داغ:
برچسب: منابع آب
50 مطلب

توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم

۴۰ شهر و ۷۰۰ روستا با تنش کیفی آب مواجه‌اند

کاهش 27.5 درصدی بارش‌های کشور

دامنه گسترش گردوغبار در ایران بیشتر می‌شود

بحران بی‌سابقه آب در هند

بارش‌های ایران از ۱۶۰ میلیمتر عبور کرد

هشدار در مورد کمبود منابع آب

کم‌آبی اصفهان به شرایط بی‌سابقه رسید