برچسب:

میدان گازی فرزاد

12 مطلب

توافق ایران و هند در مورد فرزاد، گرفتار بن‌بست کلیات

پیشنهاد هند برای سرمایه‌گذاری در میدان گازی فرزاد

افزایش صادرات نفت ایران به هند

محدود شدن صادرات نفت ایران

ارائه فرصت به هند و گازپروم برای توسعه میدان گازی فرزاد بی

چشم هندی‌ها همچنان به دنبال فرزاد B