برچسب:

واکسن ایرانی کرونا

25 مطلب

فعلا هیچ کشوری متقاضی واکسن کرونای ایرانی نیست

واکسن کرونای رازی در آستانه آزمایش انسانی

زمان اتمام فاز اول آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا

۱۲ پرونده تولید واکسن کرونا در ایران / پایان کارآزمایی بالینی واکسنِ اول تا قبل از ۱۴۰۰

ورود ۴ نفر دیگر به تست واکسن ایرانی کرونا

زمان فاز دوم تزریق واکسن ایرانی کرونا

واکسن ایرانی کرونا به داوطلب چهارم تزریق شد

منابع مالی خرید واکسن کرونا مشخص شد

نخستین واکسن ایرانی کرونا تزریق شد

زمان ثبت نام تست انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا

زمان تولید صنعتی واکسن ایرانی کرونا

  1. 1
  2. 2