برچسب:

پالایشی یکم

61 مطلب

سود پالایشی یکم پرداخت شد؟

پالایشی یکم را بفروشیم یا نگه داریم؟

چرا «دارا یکم» و «پالایشی یکم» ارزنده نیستند؟

پالایشی یکم منفی شد / سود منفی برای خرید یک سهم دولتی!