تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش 21 درصدی اجاره مسکن / تورم اجاره‌ بها در کدام استان‌ها بیشتر بوده است؟

افزایش 21 درصدی اجاره مسکن / تورم اجاره‌ بها در کدام استان‌ها بیشتر بوده است؟

اجاره بها در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 21.6 درصد افزایش داشته است. بيشترين نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره بها مربوط به استان لرستان با 34.8 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربی با 10 درصد افزايش است.

اجاره بها در پاییز امسال بیش از 21 درصد افزایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص اجاره در مناطق شهری کشور در پاییز امسال به 162.8 واحد رسیده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت اجاره بها واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز امسال در حالی به بیش از 160 واحد رسید که نسبت به تابستان امسال 7.2 درصد افزایش داشته است.

در پاییز امسال بیشترین افزایش اجاره بها (فصلی) مربوط به استان همدان بوده، به طوری که اجاره بها در این استان در پاییز امسال نسبت به تابستان 13.7 درصد افزایش داشته است.

آمارها نشان می‌دهد اجاره بها در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 21.6 درصد افزایش داشته است.

بيشترين نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره بها مربوط به استان لرستان با 34.8 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربی با 10 درصد افزايش است.

همچنین متوسط افزايش هزينه اجاره بها برای كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته‌اند، در فصل پاييز امسال برابر با 31.2 درصد بوده که نشان می‌دهد حانوارهایی که قرارداد اجاره آپارتمان خود را تمدید کرده‌اند نسبت به خانوارهایی که محل جدیدی برای سکونت انتخاب کرده‌اند به طور متوسط متحمل هزینه‌های بیشتری برای اجاره بها شده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند