تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره/ افزایش تورم ماهانه بخش کرایه

اجاره

مرکز آمار، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده و بر اساس آن، روند تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در بخش اجاره مسکن در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی تفاوت‌‌هایی داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند تورم نقطه‌ای در بازار اجاره مسکن، در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی کاهشی و تورم ماهانه و سالانه افزایشی بود.

در خرداد اما تورم ماهانه برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری کاهشی و نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه آن افزایشی بود. هر سه نرخ تورم برای خانوارهای مناطق روستایی صعودی به ثبت رسیده بود.

آمارها در مورد اجاره چه می‌گویند؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه تیر ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۳،۸ درصد ثبت شده، در حالی که در خرداد ۲،۳ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، افزایش ۶۵،۲۲ درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد. در حالی که این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت هشت درصد کاهش یافته بود.

اما نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل)، در چهارمین ماه سال جاری، ۳۱،۴ درصد بوده است. این رقم در خرداد ۳۱،۷ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، کاهش ۰،۹۵ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۴،۲۸ درصد افزایش یافته بود.

همچنین، نرخ تورم سالانه، نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار اجاره مسکن محسوب می‌شود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در تیر سال ۱۴۰۱ به ۲۷،۹ رسید.

مرکز آمار، این رقم را در خرداد سال جاری، ۲۷،۳ درصد اعلام کرده بود. این به معنای افزایش ۲،۲۰ درصدی، در نرخ تورم سالانه بخش اجاره مسکن است. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۱،۴۹ درصد افزایش یافته بود.

اجاره
گزارش مرکز آمار از تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بخش اجاره مسکن در تیر ۱۴۰۱

شرایط در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟

آماری که تا کنون به آن اشاره شد، در سطح کشور بود. اما شرایط برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی، به تفکیک چگونه است؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۳،۹، ۳۱،۶ و ۲۷،۹ درصد رسیده است. این ارقام در خرداد ۲،۳، ۳۱،۸ و ۲۷،۳ درصد بود. این به معنای کاهش ۰،۶۳ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۶۹،۵۷ و ۲٫۲۰ نرخ تورم ماهانه و سالانه است.

در خرداد، گزارش‌ها گویای کاهش هشت درصدی نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت و افزایش ۴،۶۱ و ۱،۴۹ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در بخش اجاره مسکن برای خانوارهای شهری بودند.

از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب ۲،۷، ۲۸،۹ و ۲۷،۸ درصد افزایش یافته است. این ارقام در خرداد به ۲، ۳۰،۲ و ۲۷،۵ درصد رسیده بود. این به معنای کاهش ۴،۳۰ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۳۵ و ۱،۰۹ نرخ تورم ماهانه و سالانه است.

در خرداد، گزارش‌ها افزایش ۱۱،۱۱، ۲،۷۲ و ۱،۴۸درصدی را در نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه خانوارهای روستایی، برای بخش اجاره مسکن نشان می‌دادند.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند