کد مطلب: ۴۴۱۱۲۳

دستاوردهای منابع انسانی کروز در سال گذشته

دستاوردهای منابع انسانی کروز در سال گذشته

در سال گذشته، کروز با افزایش تیراژ تولید و از سوی دیگر با توسعه نهضت داخلی‌سازی و رشد تولید قطعات، فرصت اشتغالزایی برای بیش از ۱۷۰۰ نفر فراهم کرد که این امر با بومی‌سازی بیشتر قطعات افزایش پیدا خواهد کرد.

صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی پس از تحریم‌های آمریکا با مشکل روبرو شدند و بر اساس گزارشی در شهریورماه ۱۳۹۸، اشتغال مستقیم در صنعت قطعه ۵۵۰ هزار نفر اعلام شد که حدود نیمی از آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، تعلیق و یا کار خود را از دست دادند. شرکت صنایع تولیدی کروز در سال گذشته علی‌رغم همه این مشکلات، فرصت را برای خود مغتنم دانست و با افزایش سطح داخلی‌سازی در مجموعه خود نه تنها تعدیل نیرو نداشت بلکه اشتغالزایی هم در مجموعه خود انجام داد.

کروز با پیشرفت بسیار مطلوب در نهضت داخلی‌سازی، قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان که از خارج تامین می‌شد، با عمق ساخت داخل و دانش مهندسان این شرکت بومی‌سازی کرد. در سال گذشته، کروز با افزایش تیراژ تولید و از سوی دیگر با توسعه نهضت داخلی‌سازی و رشد تولید قطعات، فرصت اشتغالزایی برای بیش از ۱۷۰۰ نفر فراهم کرد که این امر با بومی‌سازی بیشتر قطعات افزایش پیدا خواهد کرد.

علاوه بر آن همه پرسنل به صورت ادواری و پرسنل جدید در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ معاینه شدند و همچنین ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و غربالگری پیشگیری از سرطان سینه در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ انجام شد. اجرای طرح رتبه‌بندی در سطح مشاغل ستادی، پشتیبانی و فنی و مهندسی، مشارکت موثر در اجلاس مسئولین منابع انسانی در مادرید اسپانیا (HR Summit)، ﺗﮑﻤﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴت در سایت ۳ و اﺣﺪاث و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در در سه سایت تولیدی کروز از دیگر فعالیت‌های منابع انسانی این شرکت در سال ۹۸ بود.

کروز در همه زمان با آموزش مباحث به روز و مطابق با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا سعی بر آن دارد تا در راستای افزایش کیفیت و بهره‌وری، نیروی انسانی متناسب با آن را فراهم سازد و به همین منظور در سال گذشته بیش از ۷۰۰ دوره آﻣﻮزﺷﯽ و ۵۸ هزار ﻧﻔﺮ-ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش برای پرسنل خود فراهم آورد.

کروز نیروی انسانی را سرمایه‌های اصلی خود جهت پیشرفت بیشتر در این صنعت می‌داند که برای جلوگیری از امکان بروز حوادث، ﺑﯿﺶ از ۷۲۰۰ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ جهت ﮐﻨﺘﺮل ریسک‌های اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در سه سایت تولیدی خود انجام داد. علاوه بر آن در سال گذشته اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ‌آﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﮐﺮوز در پنج دوره انجام و با ﺑﺮرﺳﯽ‌های دقیق سیستم صدور پرمیت، امکان اﻧﺠﺎم ایمن ۷۶۶۶ فقره فعالیت‌های ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در کروز فراهم شد.

این شرکت در راستای حفظ رفاه پرسنل ﻋﻠﯿ‌ﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻣﺴﺎﻋﺪت‌ها و بسته‌های حمایتی با عنوان‌های متفاوت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن خود پرداخت و همچنینﮐﺎرت‌هایی جهت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ برای حفظ روحیه و انگیزه بیشتر آنها اهدا کرد. کروز در سال گذشته بیش از هفت هزار ﻓﻘﺮه وام بدون بهره ﺿﺮوری و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ کارکنان خود اعطا و همپنین کاروانی متشکل از پرسنل این بنگاه اقتصادی را جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام کرد.

کروز در سال گذشته پس از تایید ورود ویروس کرونا به کشور و با توجه به اشتغال بیش از ۱۲ هزار نفر در این مجموعه، از همان ابتدای امر اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع این ویروس انجام داد. با دستور مدیریت و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه کلیه مراسم‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی متوقف شد و کمیته مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا در این شرکت تشکیل شد.

از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه می‌توان به کنترل سلامت همکاران و کلیه مراجعه کنندگان در ورودی‌ها، حذف اثر انگشت در تردد کارکنان، توزیع دستکش و ماسک، شناسایی نقاط پر خطر، ضدعفونی کردن سرویس‌ها، اماکن و تجهیزات عمومی، عدم اجازه حضور پرسنلی که علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا دارند، تعطیلی رستوران و نماز جماعت، تهیه دستورالعمل شرایط اضطرار، اطلاع‌رسانی نحوه مقابله با این ویروس به طرق مختلف، شناسایی کارکنان دارای بیماری خاص و تدوین راهکار نحوه ادامه فعالیت آنها، برگزاری دوره آموزشی مخصوص نیروهای خدماتی و … اشاره کرد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.