سخنگوی بودجه سازمان برنامه‌وبودجه در گفتگو با تجارت‌نیوز:

دلار 4200 تومانی حذف شد

دلار 4200 تومانی حذف شد

سخنگوی بودجه سارمان برنامه‌وبودجه گفت: در بودجه سال آینده دلار 4200 تومانی در بودجه نداریم. ازین پس نرخ ارز، در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ 4200 تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.

مژگان خانلو، سخنگوی بودجه سارمان برنامه‌وبودجه به تجارت‌نیوز گفت: در بودجه سال آینده دلار 4200 تومانی در بودجه نداریم.

به گفته او، نرخ ارز، در سامانه معاملات ارزی تعیین می‌شود و بین نرخ 4200 تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.  این سامانه تشکل شده تا نرخ دلار ترجیحی و نیمایی را بهم نزدیک کند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند