اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

قیمت مسکن در مشهد / محلات گران‌قیمت مشهد کدامند؟

تجارت نیوز

بر اساس آگهی‌های مسکن دیوار در شهر مشهد، فهرستی از متوسط قیمت خرید مسکن در برخی از محلات گران قیمت مشهد به دست آمده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بنا بر آگهی‌های دیوار و قیمت مسکن در مشهد، لیستی از متوسط قیمت خرید آپارتمان در محلات گران قیمت تهران به دست آمده است.

با توجه به داده‌های جدول زیر، بلوار سجاد با متوسط قیمت ۳۵٫۵ میلیون تومان برای خرید یک متر مربع آپارتمان از گران قیمت‌ترین محلات مشهد برای خرید مسکن است.

متوسط قیمت خرید آپارتمان در موسوی قوچانی و محله سرافرازان ۱۲ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین محلات صیاد شیرازی و اقبال با متوسط قیمت ۱۶ میلیون تومان ثبت شد.

رضاشهر و دانشجو محلاتی هستند که هر متر مربع آپارتمان در این محلات ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.

محله آزادشهر با متوسط قیمت ۱۹٫۴ میلیون تومان و محله‌های هفت تیر و فرامرز عباسی با متوسط قیمت ۲۰ میلیون تومان ثبت شدند.

محله‌های فرهنگ، هاشمیه و محله هنرستان که از محلات گران قیمت مشهد برای خرید مسکن هستند با متوسط قیمت ۲۱ میلیون تومان ثبت شدند.

متوسط قیمت خرید آپارتمان در جدول زیر بر اساس محلات پرآگهی و گران قیمت مشهد در سایت دیوار به دست آمده است.

میانگین قیمت خرید آپارتمان در محلات جدول زیر ۱۸٫۹ میلیون تومان اعلام شد.

در جدول زیر متوسط قیمت خرید آپارتمان در برخی از محلات گران قیمت مشهد را مشاهده می‌کنید.

 

1 page 0001 4

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند