متهمان اصلی افزایش مصرف برق

تجارت نیوز

طی 10 سال اخیر مصرف برق ایران 52.5 درصد افزایش یافته است. مصرف برق خانگی و صنعتی بیشترین سهم را داشته‌اند.

 اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا در تلاش هستند سالانه اوج مصرف برق خود را کاهش دهند در حالی که مصرف برق در ایران سالانه افزایش پیدا می‌کند. برای تامین این میزان رشد لازم است نیروگاه‌های جدیدی ایجاد شود که همین مساله هزینه‌های زیادی برای صنعت ایجاد می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز؛ بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی 10 سال اخیر مصرف برق ایران 52.5 درصد افزایش یافته است. مصرف برق کشور از 155 میلیارد کیلو وات ساعت در سال 1386 به 237 میلیارد کیلو وات ساعت در سال 1395 رسیده است.

بیشترین مصارف را مصارف خانگی و صنعتی در اختیار داشته‌اند، مصرف برق خانگی 32.6 درصد و مصرف برق صنعتی 33.1 درصد از مصرف 10 سال اخیر را به خود اختصاص داده‌اند.

مصرف برق عمومی، تجاری، کشاورزی نیز هرکدام 10.3 درصد، 6.8 درصد و 15 درصد از مجموع کل مصرف برق 10 سال اخیر را در اختیار داشته‌اند.

کمترین میزان مصرف برق در طی دوره مذکور به روشنایی معابرتعلق دارد که تنها 2 درصد از مصرف برق 10 سال اخیر را به  خود اختصاص داده است.

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1386 تا 1395 بخش کشاورزی بیشترین رشد مصرف برق را داشته است به طوری که مصرف برق کشاورزی با 88 درصد افزایش از 19 میلیارد کیلو وات ساعت در سال 1386 به 36 میلیارد کیلو وات ساعت در سال 1395 رسیده است.

مصرف برق تجاری نیز با 71 درصد رشد طی 10 سال اخیر از 10 میلیارد کیلو وات ساعت به 17 میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند