ممنوعیت صدور مجوز ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد

گمرک اعلام کرد: گمرکات اجرایی از صدور مجوز ترانزیت و ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خودداری کنند.

گمرک اعلام کرد: گمرکات اجرایی از صدور مجوز ترانزیت و ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خودداری کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی فعلا خودداری کنند.

بخشنامه‌ گمرگ امروز به نهاد‌های ذی‌ربط از جمله گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گروه چهارم کالایی شامل کالا‌هایی است که در داخل کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات آن‌ها از خارج از کشور نیست.

در این بخشنامه آمده است: گمرک پس از استقرار کامل در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام می‌کند.

استقرار کامل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است.

قرار شده است با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالا‌های گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند ۵ این صورت جلسه، وزارت صنعت، سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالا‌های گروه ۴ در این مناطق تعیین کند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، برعهده بالاترین مقام گمرکات است.

در این بخشنامه از گمرک‌های مناطق آزاد خواسته شده است با نظارت دقیق و کنترل‌های لازم ترتیبی اتخاذ کنند تا مفاد این بخشنامه به صورت کامل و دقیق اجرا و در صورت وجود هرنوع مشکل، مراتب را به قید فوریت به دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس کنند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند