آخرین وضعیت مسکن مهر پردیس به روایت یک گزارش تصویری

آخرین وضعیت مسکن مهر پردیس به روایت یک گزارش تصویری

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، آخرین اوضاع ساخت و ساز مسکن مهر پردیس را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، اوضاع ساخت و ساز مسکن مهر پردیس را مشاهده می‌کنید. مسکن هایی که با وجود روند تکمیلی آن، هنوز به دست تعداد زیادی از صاحبانشان نرسیدند و در حال آماده سازی هستند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند