موضوعات داغ:
برچسب: امنیت غذایی
15 مطلب

گندمکاران چشم انتظارنرخ خرید تضمینی

سهم یک درصدی ایران از کشاورزی دنیا

امنیت غذایی کشور در وضع مطلوبی است

به خاطر خوداتکایی گندم زیر سوالیم

قرار گرفتن ایران در میان هلال غلات دنیا و بی‌توجهی به حفظ ذخایر ژنتیکی

پارسال ۱۴۴ هزار تن گندم در مازندران آسیاب شد

امنیت غذایی کشور هدف بیگانگان قرار گرفته است

تحکیم خودکفایی با عرضه گندم در بورس کالا

رشد مثبت و پایدار کشاورزی در ۴ سال اخیر

بحران غذایی در جهان