برچسب:

بحران آب

71 مطلب

کاهش عطش ذخایر آبی

حذف نزدیک به 20 هزار هکتار کشت گندم در شرق اصفهان

بحران آب برای پایتخت‌نشینان تمام شد؟

توهم منابع در ایران

سردرگمی برای حل ورشکستگی آب

نیاز 5 هزار مگاواتی کشوربه برق در سال آینده

راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب

قانون‌‌های کلیدی حوزه آب کهنه و ناکارآمد است

ایران از واردکنندگان بزرگ آب مجازی

بحران آب نداریم، ورشکستگی آبی داریم

۱۰۲۰ میلیارد تومان برای گذر از تنش آبی

بحران آب ایران «قطعی» است