برچسب:

بسته حمایتی

50 مطلب

فریب یارانه‌ای در دوره انحراف هدفمندی یارانه‌ها

هیچ هماهنگی‌ای با اتحادیه برای توزیع بسته‌های حمایتی نشده است

بسته حمایتی تلفیقی از پرداخت نقدی و غیرنقدی باشد

ساندروهای مخفی چشم‌انتظار گرانی!/صفر تا 100 بسته حمایتی

طرح حمایت غذایی ابلاغ شد