برچسب:

بی آبی

4 مطلب

کوچ اجباری به شهرهای غریب

واکنش مخاطبان به هدررفت آب از معدوم‌سازی هزاران تن پیاز و هندوانه

هندوانه و پیازهای معدوم شده چقدر آب بلعید؟