برچسب:

دولت دوازدهم

90 مطلب

عزم دولت دوازدهم برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی

لزوم بازنگری قوانین حوزه زنان در چارچوب شرع مقدس

تلاش برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری

نبود خدمات زیربنایی مشکل اصلی مسکن مهر

افغان‌ها اولین سرمایه‌گذار خارجی در صنعت ایران

کنترل شدید واردات کشاورزی در سال آینده

پیش‌بینی انتشار ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق

کاهش ۱۹۳ درصدی درآمدهای کشاورزی

گذری بر تراز منفی بودجه ۹۷