برچسب: شاخص بورس
421 مطلب

افت ۵۸۹ واحدی شاخص صنعت در ۵ روز کاری بورس

کاهش قیمت محصولات شیمیایی و ارتباطی‌ها در بورس

نقش فلزات اساسی در نوسانات شاخص بورس

رشد خودرویی‌ها و نفتی‌ها در معاملات امروز بورس

خودرویی‌ها، فلزات اساسی و نفتی‌ها در کانال کاهشی بورس

سه روز و ۳۹۰ واحد افت شاخص بورس در هفته گذشته

تقویت ۷۴ واحدی شاخص بورس با رشد اندک فرآورده‌های نفتی

کاهش ۱۵۹ واحدی شاخص بورس با غلبه عرضه بر تقاضا

خودرویی‌ها و نفتی‌ها پا به پای هم به افت شاخص بورس دامن زدند

افت ۲۰۹ واحدی شاخص بورس تهران همراه با رشد قندی‌ها