برچسب:

قبض برق

35 مطلب

برق امسال چقدر گران می‌شود؟

حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس جمهور

ارز بر قیمت برق تاثیر نگذاشت

راهی برای کاهش قبض برق تهرانی‌ها