برچسب:

محمود محمودزاده

77 مطلب

۵۰۴ واحد مسکونی ملی در کشور در حال اجراست

عرضه فایل‌های اجاره به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت

ثبت نام دور سوم مسکن ملی از فردا

وام ودیعه مسکن به چند نفر رسیده است؟

چه تعدادی امروز از مسکن ملی حذف می‌شوند؟

ثبت نام مجدد از حذفی‌های مسکن ملی

میانگین قیمت مسکن در تهران 25 میلیون است

تا ۵ سال هرچه مسکن ملی بسازیم، زمین داریم

تخلیه حباب قیمت مسکن در برخی مناطق تهران

مشکل پرداخت وام ودیعه مسکن چیست؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6