برچسب: واردات گندم
14 مطلب

خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن گذشت

خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

هشدار نسبت به خروج قاچاقی گندم از کشور

پرداخت ۸۸ درصد مطالبات گندمکاران

امسال نیازی به واردات گندم و شکر نداریم

امنیت غذایی کشور در وضع مطلوبی است

نیازی به واردات گندم و شکر نداریم

نیازی به واردات گندم نداریم

واردات گندم صادراتی با وجود ممنوعیت

مذاکره ایران با روسیه برای واردات گندم

تکرار خودکفایی گندم در سال ۹۶

ممنوعیت ترخیص گندم‌های وارداتی در گمرک