تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره/ کرایه در خرداد چه روندی داشت؟

گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره/ کرایه در خرداد چه روندی داشت؟

مرکز آمار، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ١۴٠١ را منتشر کرده و بر اساس آن، روند تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در بخش اجاره مسکن در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی تفاوت‌‌هایی داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند تورم ماهانه در بازار اجاره مسکن، برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری کاهشی و نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه آن افزایشی بوده. هر سه نرخ تورم برای خانوارهای مناطق روستایی صعودی به ثبت رسیده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه خرداد ۱۴۰۱، کاهشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۲،۳ درصد ثبت شده، در حالی که در اردیبهشت ۲،۵ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، کاهش هشت درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد.

اما نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل)، در سومین ماه سال جاری، ۳۱،۷ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ۳۰،۴ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۴،۲۸ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد.

همچنین، نرخ تورم سالانه، نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار اجاره مسکن محسوب می‌شود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در خرداد سال ۱۴۰۱ به ۲۷،۳ رسید.

مرکز آمار، این رقم را در اردیبهشت سال جاری، ۲۶،۹ درصد اعلام کرده بود. این به معنای افزایش ۱،۴۹ واحد درصدی، در نرخ تورم سالانه بخش اجاره مسکن است.

گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره- خرداد ۱۴۰۱

شرایط در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟

آماری که تا کنون به آن اشاره شد، در سطح کشور بود. اما شرایط برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی، به تفکیک چگونه است؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۲،۳، ۳۱،۸ و ۲۷،۳ درصد رسیده است.

این ارقام در اردیبهشت ۲،۵، ۳۰،۴ و ۲۶،۹ درصد بود. به عبارت دیگر، گزارش‌ها گویای کاهش هشت درصدی نرخ تورم ماهانه و افزایش
۴،۶۱ و ۱،۴۹ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در بخش اجاره مسکن برای خانوارهای شهری، است.

از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب ۲، ۳۰،۲ و ۲۷،۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام در اردیبهشت به ۱،۸، ۲۹،۴ و ۲۷،۱ درصد رسیده بود. در نتیجه گزارش‌ها افزایش ۱۱،۱۱، ۲،۷۲ و ۱،۴۸درصدی را در نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه خانوارهای روستایی، برای بخش اجاره مسکن نشان می‌دهند.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند