قیمت دلار امروز 5 آذر چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 5 آذر چقدر شد؟

قیمت دلار صرافی ملی دیروز ۲۵۰۵۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲۰۰ تومان بود که این دو نرخ تا ساعت 13 امروز به ترتیب 24970 و 25250 تومان گزارش شده است. بدین ترتیب هرچند نرخ ارز صرافی ملی امروز روندی نزولی به خود گرفته اما روند قیمت دلار در بازار آزاد هنوز تا این ساعت نزولی نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار صرافی ملی دیروز ۲۵۰۵۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲۰۰ تومان بود که این دو نرخ تا ساعت 13 امروز به ترتیب 24970 و 25250 تومان گزارش شده است. بدین ترتیب هرچند نرخ ارز صرافی ملی امروز روندی نزولی به خود گرفته اما روند قیمت دلار در بازار آزاد هنوز تا این ساعت نزولی نشده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند