برچسب:

آزادسازی

9 مطلب

جزئیات جدید از فروش سهام عدالت / تخلف بانکی در خرید از سهامداران / فروش سهام به بانک‌ها با انتخاب روش مستقیم

جزئیات فروش وکالتی سهام عدالت در انتظار تایید بورس / سهامداران منتظر مصوبه باشند

در واردات خودرو نیاز به آزادسازی است؟