برچسب: شاخص
74 مطلب

روز متعادل بازار سهام با رشد بیش از ۱۹۰۰ واحدی

روز پرنوسان بازار سهام / بازگشت به مدار آرامش

پیش‌بینی روزهای آتی بورس / احتمال شکستن قله ۳۰۰ هزار واحدی / نشانه‌ای از اصلاح مشاهده نمی‌شود

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کدام استان‌ها بیشتر است؟

ارزیابی هفته طلایی بازار سهام / رشد ۴٫۳ درصدی شاخص کل بورس

روی‌گردانی بورس از قندی‌ها / قرار گرفتن نمادهای غذایی‌ در مرکز توجه

روز خوش بانکی‌ها / بازگشت بورس به مسیر

روزی که بورس به دست «شیمیایی‌ها» افتاد

فریب قیمتی در بازار سهام

آغاز گرم زمستان بورس

دو برداشت از افت سود در بازار بدهی

گسل تحریمی بورس تهران

الگوی بازنده بورس‌بازی

هفته سرد بورس در آبان ماه