گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در تهران/ تورم ماهانه افزایش یافت

تخفیف عوارض

مرکز آمار تازه‌ترین گزارش خود را از قمیت مسکن در تهران منتشر کرد. در این گزارش تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در تهران منتشر شد.

به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در شهریور ماه ١۴٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است.

برای محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد، چراکه مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیست. اما شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد.

متوسط قیمت مسکن در تهران

در شهریور ماه امسال شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١۵٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١۵۴.٧) معادل ٣.٣درصد افزایش داشته است.

در شهریور ماه سال جاری تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣درصد بوده که تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨درصد) معادل ١.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ۴۵,٧درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۴درصد) معادل ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ششمین ماه امسال نیز به عدد ۳۰,۳درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٨.۴ درصد) معادل ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت وزنی قیمت مسکن

در شهریور ماه امسال متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ۴۶میلیون و ۱۱۱هزار تومان و ۴۳میلیون و ۹۸۳هزار تومان رسیده و در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت حدود ٩١میلیون تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت حدود ٢۴میلیون تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند